Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim (CSP-Cesarean Scar Pregnancy) jest bardzo rzadkim ale potencjalnie groźnym powikłaniem. W takiej sytuacji ciąża zagnieżdża się w bliźnie po przebytym cięciu cesarskim. CSP występuje z częstością od 1:800 do 1:2500 ciąż po cięciu cesarskim.

W przypadku rozpoznania ciąży w bliźnie po cięciu carskim należy uwzględnić następujące informacje:

  • ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim może zakończyć się na każdym etapie ciąży, a najczęstszym powikłaniem jest krwawienie o trudnym do przewidzenia nasileniu do zagrażającego życiu krwotoku włącznie,
  • rokowanie dla dziecka: szanse na urodzenie żywego dziecka wynoszą około 90% ale około 1/5 kobiet może zakończyć ciążę przed 32 tygodniem operacją w trybie nagłym z powodu krwotoku,
  • rokowanie dla matki:
    1. w przypadku lokalizacji ciąży wewnątrz blizny łożysko wrośnięte występuje praktycznie we wszystkich przypadkach i konieczne jest usunięcie macicy, często z towarzyszącymi powikłaniami,
    2. w przypadku lokalizacji ciąży na bliźnie łożysko wrośnięte występuje w około 1/5 przypadków; w pozostałych przypadkach usunięcie macicy z reguły nie jest konieczne.
    3. w przypadku terminacji ciąży w bliźnie po CC pacjentka ma ponad 90% szans że kolejna ciąża będzie zlokalizowana prawidłowo.

Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim jest traktowana jak ciąża pozamaciczna i jest wskazaniem do przerwania ciąży ze względu na zagrożenie życia ciężarnej ale ostateczna decyzja należy do pacjentki. Obecnie w przypadku rozpoznania ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim (również w przypadku ciąży szyjkowej) na wczesnym etapie i decyzji pacjentki o zakończeniu ciąży, stosuje się specjalny protokół postępowania z zastosowaniem dwubalonowego cewnika.