Badania prenatalne w ciąży bliźniaczej

Idea i schemat badań prenatalnych w ciąży bliźniaczej są podobne jak w ciąży pojedynczej.

Warto natomiast przytoczyć kilka istotnych faktów. Ciąże bliźniacze dwukosmówkowe są w 90% dwujajowe, w 10% jednojajowe. Ciąże jednokosmówkowe są zawsze jednojajowe.

W ciąży dwukosmówkowej szansa na to aby jedno z dzieci miało zespół Downa jest około dwukrotnie wyższe niż w ciąży pojedynczej. Ryzyko aby oba bliźniaki były chore jest bardzo małe i stanowi ryzyko populacyjne dla ciąży pojedynczej podniesione do kwadratu. W ciąży jednokosmówkowej ryzyko jest takie samo jak w pojedynczej.

W ciąży dwukosmówkowej ryzyko aberracji chromosomalnych na podstawie USG i testu PAPP-A wylicza się oddzielnie dla każdego z płodów, przy czym wykrywalność jest nieco niższa niż w ciążach pojedynczych. W ciąży jednokosmówkowej ryzyko aberracji stanowi średnią z wyniku obu płodów. W ciąży jednokosmówkowej jest większy odsetek wyników fałszywie dodatnich, ponieważ zwiększone NT może wiązać się nie tylko z ryzykiem aberracji ale też z ryzykiem TTTS.

W przypadku wysokiego lub pośredniego ryzyka rekomenduje się badania inwazyjne lub testy wolnego płodowego DNA podobnie jak w ciąży pojedynczej.

Badania wolnego płodowego DNA nie są zalecane w ciążach o większej krotności niż bliźniacza.