Badanie USG ciąży

Co to jest?

Zaczynając od początku, USG to skrót od słowa ultrasonografia, powszechnie używanego jako synonim badania ultrasonograficznego. Ultrasonografia jest jedną z najczęściej używanych w medycynie metod obrazowania, czyli „oglądania” wnętrza ludzkiego ciała. Aparat USG, a konkretnie głowica przykładana do np. brzucha ciężarnej, wysyła fale ultradźwiękowe. Te fale odbijają się od napotykanych struktur np. płodu i wracają do głowicy, skąd są przekazywane do komputera, przetwarzającego zebrane informacje w obraz na ekranie monitora.

Jakie głowice są używane podczas badania USG.

W położnictwie i ginekologii zasadniczo stosuje się dwa rodzaje głowic: przebrzuszną i przezpochwową.

Głowica przezbrzuszna – badanie wykonywane jest poprzez przyłożenie głowicy do brzucha – używa się do badań USG na każdym etapie ciąży oraz do badań kobiet nieciężarnych przy wypełnionym pęcherzu moczowym.

Głowica przezpochwowa – badanie wykonywane jest poprzez umieszczenie głowicy w pochwie – używa się do badań we wczesnej ciąży oraz rutynowo do oceny narządu rodnego (macica, jajniki, jajowody) u kobiet nieciężarnych. Głowica przezpochwowa w porównaniu z przezbrzuszną ma lepszą jakość obrazu ale mniejszy zasięg.

Czy badania USG w ciąży są bezpieczne?

Do chwili obecnej nie wykazano, aby wykonywanie badań USG w celu diagnostyki medycznej przy pomocy atestowanego sprzętu powodowało trwałe efekty uboczne u osób poddanych badaniu.

Czy badanie tego typu jest konieczne?

Absolutnie tak. Po co? Żeby wiedzieć czy dziecko rozwija się prawidłowo.