Kiedy wykonać USG w ciąży

 

  • Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży – dokonuje się wtedy pomiaru przezierności karku (z ang. nuchal translucency, NT), ocenia kość nosową, czynność serca, w tym zastawkę trójdzielną i inne parametry. Na podstawie badania USG można określić ryzyko wystąpienia aberracji chromosomalnych (np. zespół Downa) u płodu (więcej informacji – patrz rozdział: Badanie w 11-14 tygodniu).
  • Około 20-22 tygodnia ciąży. Wielkość płodu w tym czasie trwania ciąży i jakość nowoczesnych aparatów USG pozwalają zobaczyć i rozpoznać wiele nieprawidłowości w budowie płodu.
  • około 28-30 tygodnia ciąży – ocena wzrastania i dobrostanu płodu, ponadto powtórna ocena anatomii dziecka
  • przed porodem 36 tydzień ciąży – ocena wielkości i dobrostanu płodu.